ZASÍLÁNÍ TÝDENNÍHO MENU NA EMAIL

 

 

O restauraci

Vítejte na stránkách Restaurace Na Brandýse

Čepujeme Radegast 12° a to rovnou z tanku!

Dovolte abychom Vás pozvali k nám do restaurace která byla postavena v roce 1905. Restaurace kromě 70-ti míst disponuje salónkem pro cca 30 osob a taky sálem pro cca 120 osob. Každoročně jsme tradičním pořadatelem nebo spolupořadatelem několika plesů. U nás máte možnost s veškerým servisem a zázemím uspořádat malou nebo větší rodinnou oslavu, smuteční hostinu, firemní školení, maturitní večírky, firemní večírky aj. Podmínky pořádání rodinných nebo firemních akcí s Vámi domluvíme dle Vašich požadavků. V letních měsících rovněž nabízíme posezení na letní zahrádce kde se mohou vyřádit v ohrazené a bezpečné části Vaše ratolesti.

Na Vaší milou návštěvu se těší personál

Restaurace Na Brandýse

 

 

brandys.jpgVídeň, 14. února 1905

V odpovědi na Váš dopis doručený 13. února 1905 se sděluje, že dle stanoviska zdejšího úřadu ve věci zamýšlené stavby hostince Georga Branného na parcele č. 216 v Těšíně nebude vznesena námitka, jestliže tato bude postavena a pokryta střechou tak, že bude zcela zabezpečena proti požáru. Kdyby však ze strany císařsko-královské priv. Košicko-Bohumínské dráhy byly stanoveny další podmínky (...) budou tyto při udělení stavebního souhlasu zohledněny.

Císařsko - královský Generální inspektor

 


CURRENDE.
 
Pan Georg Branny, vlastník reality na parcele č. 216 žádá o udělení
povolení k obývání nově postaveného obytného domu a užívání jako
hostince.
Kolaudace je určena na pátek 29. září 1905 r. v 9.00 hodin

Představenstvo obecního úřadu
Český Těšín
 
 

Vídeň, 26. 3. 1906
V odpovědi na dopis ze dne 20. 3. 1906 týkající se zamýšlené stavby
kuželny pana Georga Branného na parcele č. 216 v Těšíně Vám sdělujeme,
že proti existujícím předpisům dáváme jen výjimečně souhlas
k ne zcela odolné požáru stavbě, a to jen s podmínkou, že zádatel - jak
on sám, tak jeho následníci - se zřeknou náhrady jakékoli škody
v případě požáru. K této předkládané žádosti o povolení stavby bude
přizván zástupce císařsko-královské Košícko-Bohumínské dráhy.
 
Císařsko-královský Generální inspektor
 
 

V Č. Těšíně 29. července 1924
Panu Aloisu Brannému

Uděluji Vám tímto k Vaší žádosti pro místnosti označené koncesi pro
živnost hostinskou a výčepní s následujícími oprávněními:

... Podávati jídla, čepovati víno ovocné, čepovati pálené líhové nápoje, prodávati v malém pálené líhové nápoje, podávati kávu, čaj, čokoládu, jiné teplé nápoje a občerstvení. Míti dovolené hry...

... Pokud nebude zavedeno elektrické světlo, budiž požíváno lamp
petrolejových s kovovými nádržkami a plechovými stínitky k ochraně
stropů před horkem...

Okresní správa politická v Českém Těšíně

 

 

 

 

© PS Media s.r.o.  -  powered by redakce-online.cz